IIA 2019 banner
EVENT STARTS IN

DON'T MISS OUT

-

REGISTER NOW

האירוע יתקיים בתאריך
חמישי, 17 בינואר 2019
שעת התחלת האירוע:
08:00 - 17:00
מקום האירוע:
אווניו מרכז אירועים וקונגרסים, קרית שדה התעופה
הוספת זימון ליומן

IIA 2019

TRUSTED ADVISOR

הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית 

SPONSORS

הרשמה

הזמנת כרטיסים

שלב 1 מתוך 2 - בחר כרטיס או כרטיסים
₪620
סה״כ לפריט משתתף יחיד
₪570
סה״כ לפריט חבר לשכה אחות: ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים, לשכת עו"ד
₪570
סה״כ לפריט בעל הסמכת CIA/ CRMA/ CGAP/ CFSA/ CCSA
₪550
סה״כ לפריט חבר לשכת רו"ח
₪520
סה״כ לפריט חבר IIA ישראל
₪520
סה״כ לפריט 10 משתתפים ומעלה מאותו ארגון
₪325
סה״כ לפריט סטודנט, גמלאי-כהגדרתם ב-IIA ישראל
₪630
סה״כ לפריט משתתף במסלול מבקרים פנימיים ראשיים כולל הספר "Trusted Advisor" (הרישום למבקרים ראשיים בלבד מותנה באישור הוועדה)
סה"כ לתשלום:

כל המחירים כוללים מע"מ
אין כפל הנחות
ט.ל.ח.

תנאי ביטול:
עד 30 ימים לפני הכנס – ללא דמי ביטול
29 עד 14 ימים לפני הכנס – 25% דמי ביטול
13 עד 3 ימים לפני הכנס – 50% דמי ביטול
יומיים ומטה הכנס - 100% דמי ביטול

מפת הגעה

לפניך מפת גוגל עם מיקום האירוע. לחץ כאן כדי לדלג מעל המפה
Open Accessibilty Menu